FuLL SERVICE EVENTCATERING OP LOCATIE

Privacy Policy

Wij leggen je hieronder duidelijk uit hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken en verwerken en hoe je kan aangeven dat ze gewijzigd worden of laten verwijderen uit het systeem.

Alvida Hospitality Group

Alvida Hospitality Group, gevestigd aan de Parellaan 2 in Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.alvida-catering.nl
Parellaan 2, 2132 WS Hoofddorp
tel. 023 822 3113
Functionaris Gegevensbescherming van Alvida Hospitality Group.
Hij/zij is te bereiken via info@alvida-catering.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Alvida Hospitality Group verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Foto en/of video opname van gerealiseerd event

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@alvidahospitalitygroup.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Alvida Hospitality Group verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Alvida Hospitality Group verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Alvida Hospitality Group neemt deels op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Alvida Hospitality Group) tussen zit. Alvida Hospitality Group gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Alvida Relatie en Eventbeheer CRM gebouwd op Ninox Database gevestigd in Duitsland.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Alvida Hospitality Group bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens
(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn 7 jaar > Wij bewaren deze gegevens wettelijk gezien 7 jaar in verband met afwikkeling voor de belastingdienst en andere noodzakelijke bewaartermijnen welke door de Nederlandse Overheid zijn opgelegd.

Personalia > Bewaartermijn 7 jaar > Wij bewaren deze gegevens wettelijk gezien 7 jaar in verband met afwikkeling voor de belastingdienst en andere noodzakelijke bewaartermijnen welke door de Nederlandse Overheid zijn opgelegd.
               
Adres > Bewaartermijn 7 jaar > Wij bewaren deze gegevens wettelijk gezien 7 jaar in verband met afwikkeling voor de belastingdienst en andere noodzakelijke bewaartermijnen welke door de Nederlandse Overheid zijn opgelegd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Alvida Hospitality Group verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Alvida Hospitality Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Alvida Hospitality Group gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Alvida Hospitality Group gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we onze website beter kunnen optimaliseren, deze gegevens worden maximaal 90 dagen opgeslagen.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.
De onderstaande gegevens zijn niet persoonsgebonden, wij kunnen hier geen koppelingen in maken welke gegevens bij een specifieke persoon horen

Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar ] Gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen

Tracking: Google Adwords
Functie: Analytische tracking welke de conversiewaarde meet
Bewaartermijn: 90 dagen] Gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Alvida Hospitality Group en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@alvidahospitalitygroup.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Alvida Hospitality Group wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Alvida Hospitality Group neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of stuur een mail aan privacy@alvidahospitalitygroup.nl

Partycatering

Binnen een ruime maand hadden ze alles goed geregeld

Wat hebben wij een ontzettend leuk feest in station Bloemendaal met de organisatie van Alvida gehad. Binnen een ruime maand hadden ze alles goed geregeld.
Top waren de hapjes, de cocktailbar van Raoul (lekker) en de kaaskar met verschillende soorten kazen incl. klein portje van Roy-Alexander
viel bij de gasten erg in de smaak. Niet te vergeten de bediening die goed voor iedereen zorgden en aardig waren voor iedereen.
Ondertussen werden cadeaus aangenomen en konden wij ons richten op de gasten en.....dansen!!

Inge & Jantinus - Bloemendaal

Onze klanten aan het woord

Wat een topteam!

Afgelopen zaterdag heeft het team van Alvida, onze collega’s en partners een onvergetelijke avond bezorgd! Vanaf het allereerste contact was er direct een klik. Alvida staat open voor alle wensen, denken goed mee en geven professionele adviezen. Zij weten duidelijk waar ze mee bezig zijn! Op de avond zelf was echt alles tot op de puntjes verzorgd. Precies zoals ik het voor ogen had of eigenlijk nog beter! Het team bestaat uit representatieve en hardwerkende dames en heren, wat zijn jullie leuk! Het kerstgevoel zat er meteen bij iedereen in en zo bleef het ook de hele avond. Een grote dankjewel voor jullie allen, ik ben dankbaar dat ik jullie heb leren kennen! Succes met alle toekomstige opdrachten en ik hoop tot ziens!!

Silvana - Travelcard B.V.
Almere
We hebben een heerlijke dag gehad!

We waren super blij met jullie werk. Zowel de opbouw, het feest en de afbouw ging relaxed en in harmonie. We hebben ons niet alleen door onze gasten verwend gevoeld maar zeker ook door jullie. Jullie zijn een heerlijk team.
Hartelijk dank daarvoor.

Onze gasten waren ook erg enthousiast over jullie verzorging.

Wederom, super bedankt voor de onvergetelijke middag.

Nita en Hans
Rotterdam
Het resultaat was een zorgloze middag

Voor Improved Corporate Finance heeft Alvida de borrel georganiseerd voor de opening van haar nieuwe kantoor. Wij hebben gekozen voor Alvida omdat zij de hele verzorging – tot en met aankleding – uit handen nemen voor een transparante vaste prijs.

Zij hebben de verwachtingen meer dan waargemaakt;  het enthousiaste team van Alvida neemt uitgebreid de tijd, denkt graag met je mee en verzorgt de hele avond tot in de puntjes!

Het resultaat was een zorgeloze middag, waar onze gasten enthousiast werden begroet en bedient met originele hapjes, bites en drankjes. Met veel plezier denken wij - mede dankzij de verzorging van Alvida - terug aan onze opening receptie.

Improved Corporate Finance
Amsterdam

Contact opnemen

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form